Fördelar

När det gäller att uppnå maximal kvalitet på utbildningarna har uppföljningsverktygen för er utbildningsansvarige stort avgörande. Här skapas högklassiga möjligheter att följa utbildningsresultaten och individerna enskilt och i grupp. Utbildningarna som bygger på utbildningskonceptet Information ON Demand skapar nya möjligheter och förutsättningar att miljöbesparande och kostnadseffektivt öka kompetensen och vidareutveckling i företaget med IT och Media.

Tekniken är en viktig del som alltid ska fungera. Smartkoll ansvarar för drift och administration så ni enbart kan fokusera på er kompetensutveckling. Viktigast i en webbaserad utbildning är innehållet som vi styr med modern pedagogik, metodik samt didaktik kombinerat med dramaturgi från televisionens och filmens värld. Av denna mix skapas en modern utbildning som blandar underhållning och inlärning på ett attraktivt sätt vilket främjar inlärandet.

Utbildningsmetoden kan givetvis användas både i klassrumssituationer och i distansundervisning då den är webbaserad. Denna typ av utbildning med moderna funktioner som chatt, forum, bloggar etc. möjliggör även kollektiva arbetsformer även när det gäller distansundervisning.

Fördelar med webbutbildning:

  • Inlärning kan ske oberoende av tid och rum
  • Kostnadseffektivt
  • Miljövänligt
  • Skapar frihet hos individen
  • Möjliggör att individuellt gå fram i sin egen takt vilket minskar stressen
  • Att kollektivt kunna utbilda sig med hjälp av forum, chatt, blogg etc.
  • Samtliga elever får lika mycket utrymme vilket ofta inte är fallet i klassrumsundervisning.
  • Kunskaper som individen tar del av kan snabbt användas i arbetslivet då utbildningen ofta sker på arbetsplatsen
  • Möjlighet att kunna bli ”matad” med information med hjälp av webb-TV vilket skapar motivation till kunskapsfördjupning