Om Smartkoll

Smartkoll är ett samlingsnamn för de utbildningar vi producerar och driftar för våra kunders räkning. Smartkoll är ett registrerat varumärke som ingår i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ):s portfölj.

Vi på Smartkoll hjälper personalintensiva företag och organistationer att skapa skräddarsydda utbildningar på Internet. Vi hjälper våra kunder med allt i ett lösningar dvs vi gör allt för att skapa en bra utbildning.

På Smartkoll har vi några av de främsta experterna inom webbaserad utbildning i Sverige. Vårt mål är att ditt företag ska spara pengar genom att tillsammans med oss skapa användarvänliga och tilltalande utbildningar där pedagogiken och dramaturgin får stort utrymme.

Vi är en helhetsleverantör till våra kunder, vilket innebär att vi gör allt från grundskisser till färdig produktion. Driften av utbildningarna sker på våra egna servrar för maximal åtkomst för eleverna/deltagarna.

Vårt mål är att deltagarna alltid får samma information när de har tid och är som mest mottagliga. Oberoende av deltagarens bakgrund ska de på samma rätt till en pedagogisk utbildning för att uppnå bästa möjliga kunskap.

Vi på Smartkoll är engagerade i miljöfrågor och ser till vår stora glädje att många företag och organisationer vill leva upp till sina uppsätta klimatmål och därför ser det som en stor fördel att utbilda sig med hjälp av webbaserade utbildningar. 

När vi gör utbildningar sätter vi kunden i centrum för uppnå ett maximalt resultat. Kundens ambition och önskemål sätts i direkt relation till att presentera en trovärdig produkt för att skapa fullvärdig,komplett och uppskattad utbildning för deltagarna.

Vi på Smartkoll vet hur vi producerar utbildningar för att uppnå bästa resultat för deltagarna.