Vårt koncept

För att inte information skall försvinna i mediabruset måste den vara ROLIG och SPÄNNANDE. Vi på Smartkoll ger pedagogiken och dramaturgin stort utrymme när vi skapar informations- och utbildningssystem.

Vi omvandlar era idéer och information till upplevelsebaserade utbildningar som kan leda till nya verksamhetsresultat, handling och nytänkande.

Detta genom engagerande material som presenteras på ett flexibelt och spännande sätt med användaren i centrum. Smartkolls - lösningar innefattar branschledande egenutvecklade verktyg för att skapa maximalt trovärdiga utbildningar för personal, leverantörer och kunder.

Vi erbjuder moderna funktioner för utbildning där deltagaren/eleven själv väljer när, var och hur utbildningen ska genomföras.

Eftersom utbildningen sker på deltagarens/elevens initiativ, säkerställer utbildningskonceptet det viktigaste när det gäller utbildning - att deltagaren/eleven är motiverad.

Genom inbyggda, lättöverskådliga rapporteringsverktyg ges er ansvarige möjlighet att på ett högklassigt sätt följa utbildningsresultaten och använda dessa till uppföljning och företagets kvalitetsarbete.

Denna typ av utbildning innebär nya möjligheter till fortbildning och genom en stark partner kan ni på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt dra nytta av den nya tekniken inom IT och media.

Fördelarna med den här typen av utbildningar är flera. Man kan sätta sig framför datorn när man själv är motiverad dvs mest mottaglig för information. Företagen behöver inte skicka iväg hela personalen samtidigt på dyra utbildningar.

Med Smartkolls utbildningskoncept får ni smart koll på era medarbetares kompetens.