Referenser

Vi på Smartkoll har nära samarbeten med flera aktörer. De kändaste av våra produktioner är de i sparsam körning
eller eco-driving, som en del väljer att kalla det. Utbildningarnaligger på plattformen SmartDriving.se.

Gällande utbildningarna i sparsam körning med lastbil har vi tagit fram dem i samarbete med:

Trygg-Hansa är även vår samarbetspartner när det gäller sparsam körning med buss. Utbildningarna i sparsam körning är kvalitetssäkrade av KL Utbildning som är godkända av Vägverket att kvalitetssäkra utbildningar i sparsam körning.

Exempel på kunder som vill skona vår miljö genom att bidra till minskade koldioxidutsläpp och som utbildar sig i sparsam körning med Smartdriving.se är: