Vi skapar utbildningar

Smartkoll skapar skräddarsydda plattformar för olika företag som har behov av utbildningar internt och extern dvs gentemot kunder. Smartkoll står för den tekniska driften, uppdateringar och förändringar i utbildningen så att den alltid är uppdaterad och intressant. Vi producerar webbaserade interaktiva (mediala) utbildningar efter önskemål och skapar dem på ett pedagogiskt sätt med de element som omfattas av IOD dvs video, animationer, text, bild och ljud. Allt som krävs för att uppnå en fullvärdig och intresseskapande utbildning. Alltför ofta ser vi att de som väljer ut bilder, video och ljud inte har någon egentlig kunskap om mediepedagogik eller dramaturgi.

Vi hjälper våra kunder med allt i ett lösningar dvs vi gör allt för att skapa en bra utbildning. Detta innebär att vi bland annat:

  • Vi lägger upp grunderna för utbildningen
  • Tar fram material tillsammans med kunden
  • Tar fram fakta och kvalitetssäkrar materialet
  • Producerar manus
  • Filmar avsnitten för webb-TV
  • Producerar fördjupningsavsnitt
  • Skapar kunskapstest
  • Producerar hela utbildningen; "från ax till limpa"-principen

Förutom utbildningen så kan man på plattformen lägga upp nyheter, låta användarna kommunicera med varandra samtidigt har du som utbildningsansvarig en helhetssyn över kursdeltagarna för att enkelt kunna kvalitetssäkra utbildningen. Vårt mål är att vi med din kunskap ska kunna skapa en interaktiv utbildning för ändamålet så att utbildningen kan genomföras på deltagarens villkor dvs när den är som mest motiverad och anser sig ha tid.

Vårt koncept ersätter det gamla e-learning-tänket på ett konstruktivt sätt. Den traditionella e-learningen består i mångt och mycket av att man i princip lägger upp en bok på nätet, det vill vi ändra på! Att göra en utbildning spännande och rolig motiverar deltagaren på ett helt annat sätt.  Till vår glädje märker att allt fler företag förstår mervärdet att ha denna typ av utbildning och att de spar både tid och pengar.